FAQ

(Scroll down for English version)

Faciliteiten

Hoeveel personen kunnen er overnachten?
Er zijn twee slaapgebouwen beschikbaar, waar naar schatting 50 personen in kunnen overnachten. Daarnaast is het ook mogelijk om in zelf meegebrachte tenten te slapen op het terrein. Helaas is het niet toegestaan om in het houten hoofdgebouw te slapen, dit in verband met brandveiligheid.

Kan ik ook bij jullie terecht voor mijn (kinder)feest, receptie of jubileum?
Helaas, onze gebouwen en terreinen zijn bedoeld voor jeugd- en jongeren activiteiten. Wij verhuren ook niet aan studentenverenigingen. Voor feesten, recepties of andere activiteiten biedt de horeca van Zandvoort voldoende mogelijkheden.

Zijn er (veld)bedden of matrassen te huur?
Je dient zelf voor slaapspullen zoals een veldbed, slaapmatje of matras te zorgen. Er zijn geen veldbedden of matrassen aanwezig die gehuurd kunnen worden.

Is er kookgerei aanwezig?
Er zijn ruim voldoende pannen, borden, mokken, bekers en bestek aanwezig. Deze zijn bij de huur inbegrepen. Wel adviseren wij om specifiek keukengerei zelf mee te nemen. denk daarbij aan een kaasschaaf, appelboor en dergelijke.

Mag ik een vuurtje stoken in de kampvuurkuil?
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, mag je gerust een vuurtje stoken. Kijk hiervoor op de website https://www.natuurbrandrisico.nl. Wanneer er voor regio Kennemerland fase 2 wordt afgegeven, is stoken niet toegestaan. Je dient zelf voor stookhout te zorgen. Het vuur mag niet hoger dan je middel komen. Laat het vuur nooit onbeheerd achter en zorg ervoor dat er altijd blusmiddelen binnen handbereik zijn.

Waar kan ik mijn auto parkeren?
De Gemeente Zandvoort hanteert in de zomer een tijdelijke parkeerregeling. Deze regeling is nieuw, maar zals het er nu naar uitziet, zullen er één of meerdere parkeerontheffingen beschikbaar zijn. Zonder deze ontheffing is het mogelijk om maximaal 4 uur te parkeren in de blauwe zone. Kijk voor actuele informatie op https://zandvoort.parkeerservice.nl. Natuurlijk hopen wij dat je milieubewust bent en zoveel mogelijk met het openbaar vervoer komt of op de fiets. Op het terrein kun je makkelijk je fiets parkeren.


Facilities

How many people can stay overnight?
There are two dormitories available, which can accommodate an estimated 50 people. In addition, it is also possible to sleep in your own tents on the site. Unfortunately, it is not allowed to sleep in the wooden main building, due to fire safety.

Can I also contact you for my (children’s) party, reception or anniversary?
Unfortunately, our buildings and grounds are intended for youth activities. We also do not rent to student associations. Zandvoort’s catering industry offers plenty of options for parties, receptions or other activities.

Can I rent sleeping beds or matrasses?
You have to bring your own sleep materials. There are no sleeping beds or matrasses avaible to rent.

Are there cooking utensils available?
There are more than enough pans, plates, mugs, cups and cutlery available. These are included in the rent. We do, however, recommend that you bring specific kitchen utensils with you. think of a cheese slicer, apple corer and so on.

Can I make a campfire?
Please check the website https://www.natuurbrandrisico.nl to see if it is allowed to make a fire. Search for ‘Zandvoort’ on the map. You will see a star with a number 1 or 2, and a text about Kennemerland, the area Zandvoort is part of. There are two fases:
– 1 star: fire in the campfire pit is allowed
– 2 star: fire is NOT allowed
The site is updated daily by the national fire department. Check this site every time you make a fire. Never leave the fire unattended and make sure you have extinguishing agents within reach.

Where can I park my car?
The town of Zandvoort has a special parking policy in the summer. This arrangement is new, but as it looks now, one or more parking exemptions will be available. Without this exemption, it is possible to park in the blue zone for a maximum of 4 hours. For more information visit https://zandvoort.parkeerservice.nl. Of course we hope that you are environmentally conscious and come by public transport or bicycle. You can easily park your bike on site.